Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Strukowska Ukraina, Jasinia, obwód zakarpacki Сzytaj więcej Cerkiew pw. Świętego Ducha Ukraina, Potełycz, obwód lwowski Czytaj więcej Cerkiew Zesłania Ducha Świętego Ukraina, Rohatyn, obwód iwanofrankowski Czytaj więcej Cerkiew Świętej Trójcy Ukraina, Żółkiew, obwód lwowski Сzytaj więcej Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy Ukraina, Wierbiąż Niżny, obwód iwanofrankowski Сzytaj więcej Cerkiew św. Michała Archanioła Ukraina, Użok, obwód zakarpacki Сzytaj więcej Cerkiew świętego Jura Ukraina, Drohobycz, obwód lwowski Сzytaj więcej Cerkiew soborowa Najświętszej Bogurodzicy Ukraina, Matków, obwód lwowski Сzytaj więcej

Witamy na stronie projektu „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko – ukraińskiego pogranicza”

Projekt „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko – ukraińskiego pogranicza” jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Czas trwania projektu:

15.11.2019 – 14.11.2021

Projekt realizują wspólnie:

  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PL)
  • Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (UA)

Budżet projektu:

65 961,00 euro, w tym dofinansowanie z UE: 59 364,90 euro
Dofinansowanie UE dla Ukrainy: 26 245,80 euro

Cel projektu:

ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez opracowanie Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej i promocyjnej wspierającej rozwój turystyki

Działania kluczowe

  • opracowanie nowego Transgranicznego Szlaku Architektury Drewnianej obejmującego 163 obiekty (127 na terenie województwa podkarpackiego oraz 36 na terenie Ukrainy)
  • opracowanie e-produktów: 2 portali informacyjnych oraz 12 wycieczek wirtualnych
  • 2 kampanie promocyjne
  • organizacja 6 transgranicznych wydarzeń kulturalnych oraz 2 wycieczek.